Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest  Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Lubachowie, Lubachów 12, 58-114 Lubachów, kontakt 74/ 850 99 26
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Olejniczak. Kontakt z inspektorem  możliwy jest telefonicznie 609 010 402, osobiście w budynku Schroniska lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3 Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych  w celu realizacji usług.

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane osób fizycznych, niezbędne do  realizacji zadań  zgodnie z ustawą  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz.1875,poz.2232, z 2018r. poz.130) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych(Dz.U.  z 2017r. poz.2077).

5. Dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do zrealizowania usługi. Ponadto przechowywane będą w celach archiwalnych w okresach wymaganych przepisami prawa.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania usługi.

7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane posiadają prawo do: żądania
od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania.

8. Osobom tym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9. Schronisko  nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w postaci profilowania.

 

Klauzula