Rozdaniem certyfikatów i występem dla rodziców zakończył się ostatni z dwóch turnusów projektu „AsertywNie Używkom”.

„ AsertywNIE używkom” to program edukacyjno – terapeutyczny,  realizowany pod patronatem Pani Wójt Teresy Mazurek, adresowany do dzieci z  klas 2 szkół podstawowych z terenu Gminy Świdnica.  Głównym organizatorem programu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z Gminnym Zespołem Oświaty, Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Lubachowie oraz sześcioma Szkołami Podstawowymi z Bystrzycy Górnej, Lutomii Dolnej, Grodziszcza, Pszenna, Witoszowa Dolnego oraz Mokrzeszowa.

Na półmetku projektu 9 marca 2018 r. przedstawieniem przygotowanym w ramach zajęć muzycznych i socjoterapeutycznych popisali się uczniowie Szkoły Podstawowej z Witoszowa Dolnego, Bystrzycy Górnej  oraz Pszenna. Występ oklaskiwany był przez zaproszonych gości: Panią Teresą Mazurek Wójt Gminy Świdnica, Panią Krystynę Kwaśnik -  dyrektora Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym, Panią Agatę Malik - dyrektora Szkoły Podstawowej
w Bystrzycy Górnej i Pana Tadeusza Szarwaryna – dyrektora Szkoły Podstawowej w Pszennie oraz licznie zebranych i dumnych ze swoich pociech rodziców. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowała Pani Ewa Uss.

W ramach pięciodniowych turnusów projektu przeprowadzone zostały zajęcia z zakresu edukacji wczesnoszkolnej (zielona szkoła) oraz cykl warsztatów z profilaktyki prozdrowotnej (higiena osobista, zdrowy tryb życia i odżywiania), udzielania pierwszej pomocy, muzyczno- ruchowych oraz socjoterapeutycznych. W zajęciach zielonej szkoły i warsztatach wzięło udział 79 dzieci. Ponadto podczas projektu dzieci miały okazję spotkać się z gościem specjalnym p. Robertem Topolskim i Łukaszem Plutą z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy oraz spędzić czas
w planetarium. Akcentem ekologicznym była wycieczka do Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów gdzie jest ścieżka edukacyjna związana z segregowaniem odpadów.

W trakcie trwania projektu uczestnicy nie tylko brali udział w zajęciach edukacyjnych, ale także mieli czas na zabawę, ruch na świeżym powietrzu, piesze wycieczki na Zaporę Wodną w Lubachowie oraz spacery po okolicy. Nie zabrakło też wieczornych seansów kinowych i zabaw muzycznych. Każdy uczestnik projektu otrzymał certyfikat „Samodzielnego Juniora” jako potwierdzenie faktu radzenia sobie z codziennymi sytuacjami, w których najczęściej pomagają rodzice i bliscy. Uczenie dzieci samowystarczalności i przygotowywanie ich do samodzielnych wyjazdów bez opiekunów było jednym z zamierzeń projektu. Śmiało można powiedzieć, że został on w pełni osiągnięty.

Uśmiechnięte twarze wszystkich uczestników projektu, którzy z żalem opuszczali schronisko były dla organizatorów projektu potwierdzeniem słuszności całego przedsięwzięcia.

,,Przejdź do galerii zdjęć >"