W roku 2018 przy udziale środków pozyskanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej zostanie urządzona ścieżka dydaktyczna przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie. Projekt ten Gmina Świdnica zamierza zrealizować przy współpracy z Nadleśnictwem Świdnica. Schronisko jest miejscem, w którym gromadzi się młodzież szkolna oraz turyści korzystający z pobliskich obszarów chronionych. Poza funkcją z zakresu obsługi ruchu turystycznego schronisko, prowadząc między innymi zielone szkoły, spełnia funkcję edukacyjną.

Planowana przy schronisku ścieżka dydaktyczna pozwoli na naukę poprzez zabawę, czyli przyjemne i ciekawe pogłębianie wiedzy zdobytej w trakcie zajęć teoretycznych.
Ścieżka zostanie wyposażona w ponad 10 rodzajów urządzeń dydaktycznych, w tym w ścieżkę zmysłów, 5 tablic edukacyjnych oraz terminal multimedialny. Poza samą ścieżką dydaktyczną, która w atrakcyjnej formie przybliży walory przyrodnicze Gór Sowich, w wyniku realizacji projektu przewidziane jest także utworzenie parkingu oraz obszernej wiaty, które będą mogły służyć jako miejsce spotkań zarówno dla trustów, jak i mieszkańców Lubachowa.