Zakończył się trwający dwa i pół roku projekt „Centra i Schroniska Bioróżnorodności”.
W konferencji podsumowującej projekt nasze schronisko reprezentował dyrektor Sebastian Krzywda. To duże przedsięwzięcie edukacyjne, służące poznawaniu bogactwa natury
i krzewieniu postaw proekologicznych wśród najmłodszych pokoleń, zainicjowała gmina Szczecin z Oddziałem Zachodniopomorskim Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych i Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym „Cuma” w Szczecinie. Założenia projektu opracował Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin.

Działanie to miało na celu wzrost świadomości społecznej oraz edukacji na temat bioróżnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów. Jego najważniejszymi odbiorcami były dzieci i młodzież szkolna oraz osoby odpowiedzialne, za jakość
i skuteczność edukacji. W projekcie wzięło udział 12 schronisk młodzieżowych (Szczecin, Pobierowo, Świnoujście, Połczyn-Zdrój, Poznań, Konin, Osieczna, Legnica, Lubachów, Rajcza-Nickulina, Kraków, Zakopane), współpracujących pod hasłem „EKO- edukuj, korzystaj, odpoczywaj". Nie miałoby ono szans na realizację, gdyby nie pieniądze z Funduszy Norweskich (1,7 mln zł wsparcia pokryło 85 proc. kosztów, resztę dofinansowała gmina Szczecin). Dzięki nim ukazały się informatory, powstała strona internetowa (centraischroniska.pl), były m.in. szkolenia i wycieczki, pomoce dla młodych ekologów, prelekcje „Bioróżnorodność na poważnie i wesoło". Korzystali z nich przede wszystkim uczniowie i nauczyciele, organizacje pozarządowe, kadra schronisk oraz samorządowcy.

Jak podkreślił koordynator projektu - Jacek Kowalski z WGKiOŚ UM w Szczecinie uczestniczyło w nim ponad 40 tysięcy osób, które wzięły udział m.in. w 30 warsztatach przyrodniczych „Zielone schroniska", 290 warsztatach i kursach dla liderów turystyki przyrodniczej, 8 akcjach środowiskowych.

Zwieńczeniem przedsięwzięcia była czterodniowa (22-25 kwietnia) międzynarodowa konferencja. Oprócz przedstawicieli schronisk młodzieżowych, wzięli w niej udział współpracujący z PTSM reprezentanci Deutsche Jugendherbergswerk z Hamburga i Lubeki, HI (Hostelling International) Norway oraz Youth Hostels Luxembourg. Miejscem obrad
oraz bazą wypadów do przyrodniczych i turystycznych atrakcji w Zachodniopomorskiem
było schronisko w szczecińskim Centrum Żeglarskim.

Wszyscy uczestnicy konferencji zgodnie podkreślali potencjał jaki tkwi w schroniskach,
że są doskonałymi miejscami promocji, bazą do wędrowania, poznawania natury
oraz poszanowania historii regionu.

Nasze schronisko w ramach projektu gościło 4 grupy: uczniów i nauczycieli
oraz samorządowców ze Szczecina i Legnicy.

,,Przejdź do galerii zdjęć >"