Projekt „AsertywNie Używkom” dobiegł końca.

Rozdaniem certyfikatów i występem dla rodziców zakończył się ostatni z pięciu turnusów projektu „AsertywNie Używkom”. W pokazie umiejętności taneczno-wokalnych uczestniczyły dzieci z klas drugich Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej i Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie.

„ AsertywNIE używkom” to program edukacyjno – terapeutyczny,  realizowany pod patronatem Pani Wójt Teresy Mazurek, adresowany do dzieci z  klas 2 szkół podstawowych z terenu Gminy Świdnica.  Głównym organizatorem  programu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy
z Gminnym Zespołem Oświaty, Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Lubachowie oraz sześcioma Szkołami Podstawowymi z Bystrzycy Górnej, Lutomii Dolnej, Grodziszcza, Pszenna, Witoszowa Dolnego oraz Mokrzeszowa.

Na półmetku projektu 17 marca 2017 r. przedstawieniem przygotowanym w ramach zajęć muzycznych i socjoterapeutycznych popisali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym. Występ oklaskiwany był przez  zaproszonych gości: Panią Teresą Mazurek Wójt Gminy Świdnica, Panią Ewę Burdek -  kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , Panią Marię Jaworską  - dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty , Panią Krystynę Kwaśnik -  dyrektora Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym, licznie zebranych i dumnych ze swoich pociech rodziców oraz wychowawców klas.

W ramach  pięciu pięciodniowych turnusów projektu przeprowadzone zostały zajęcia z zakresu edukacji wczesnoszkolnej (zielona szkoła) oraz cykl warsztatów z profilaktyki prozdrowotnej (higiena osobista, profilaktyka próchnicy i uzależnień), udzielania pierwszej pomocy, muzyczno- ruchowych oraz socjoterapeutycznych. W zajęciach zielonej szkoły i warsztatach wzięło udział 196 dzieci. Ponadto podczas projektu dzieci miały okazję spotkać się z gościem specjalnym p. Robertem Topolskim z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy oraz spędzić czas w planetarium.

W trakcie trwania projektu uczestnicy nie tylko brali udział w zajęciach edukacyjnych, ale także mieli czas na zabawę, ruch na świeżym powietrzu, piesze wycieczki na Zaporę Wodną w Lubachowie oraz spacery po okolicy. Nie zabrakło też wieczornych seansów kinowych i zabaw muzycznych oraz ognisk z pieczeniem kiełbasek. Każdy uczestnik projektu otrzymał certyfikat „ Samodzielnego Juniora” jako potwierdzenie faktu  radzenia sobie z codziennymi sytuacjami, w których na co dzień pomagają rodzice i bliscy. Uczenie dzieci samowystarczalności i przygotowywanie ich do samodzielnych wyjazdów bez opiekunów było jednym z zamierzeń projektu. Śmiało można powiedzieć, że został on w pełni osiągnięty.

Uśmiechnięte twarze wszystkich uczestników projektu, którzy z żalem opuszczali schronisko były dla organizatorów projektu potwierdzeniem słuszności całego przedsięwzięcia.

,,Przejdź do galerii zdjęć >"