Ruszyła III edycja projektu ekologicznego „Moja EKOjczyzna”, która skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Gminy Świdnica. Warsztaty ekologiczne mają na celu podniesienie świadomości ekologicznej gminnej młodzieży, współdziałanie młodego pokolenia z instytucjami na co dzień stykającymi się z problemem ochrony środowiska naturalnego oraz promowanie postawy i aktywności ekologicznej.

W ramach warsztatów zaplanowano 4 cykle trzydniowych warsztatów dla dzieci z VI klas szkół podstawowych oraz 4 cykle dwudniowych warsztatów dla uczniów I klas gimnazjalnych placówek oświatowych gminy Świdnica.


Uczniowie szkół podstawowych biorą udział w warsztatach terenowych i stacjonarnych, a efektem zajęć będzie stworzenie plansz informacyjnych na temat „Jak postępować z domowymi odpadami”  oraz prac plastycznych ze… śmieci. Z kolei młodzież z gimnazjów dokona badań wody, gleby oraz powietrza przy użyciu niezbędnych narzędzi laboratoryjnych i przygotuje raport z wynikami badań. Sfotografuje także napotkane zwierzęta i roślinność, a efektem tego będzie stworzenie kalendarza na rok 2017. Wyniki prac będą przedstawiane na konferencji podsumowującej projekt, która odbędzie się w listopadzie.

Dla uczestników ze szkół podstawowych zaplanowano szereg warsztatów terenowych: wizytę w Elektrowni Wodnej w Lubachowie, warsztaty w Fundacji Krzyżowa w „Domu Ogrodnika”, Stacji Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Świdnica, Szkółce Leśnej w Bojanicach, Przedsiębiorstwie Utylizacji Odpadów w Świdnicy, zwiedzanie oczyszczalni ścieków w Krzyżowej a  także warsztaty stacjonarne w schronisku. Natomiast uczniowie gimnazjów oprócz warsztatów terenowych i stacjonarnych podążą ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną „Doliną Różaneczników” oraz odwiedzą Palmiarnię.  Podczas tych zajęć dzieci nauczą  się rozpoznawać występujące na terenie Gminy Świdnica gatunki roślinności oraz przybliżona zostanie im tematyka odnawialnych źródeł energii, procesu oczyszczania i oszczędzania wody, polityki ekologicznej, ochrony środowiska, ekologicznych metod ogrzewania i pozyskiwania energii. Dla uczestników zorganizowane zostaną także podchody ekologiczne oraz ognisko (przy sprzyjającej pogodzie).

Wszystkie zajęcia są prowadzone pod okiem dyplomowanych nauczycieli przedmiotów związanych z ekologią: biolog, chemik, geograf, którzy są odpowiedzialni za przebieg warsztatów oraz ich efekt ekologiczny.

Organizatorem warsztatów ekologicznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych  „Moja EKOjczyzna” jest Gminy Świdnica a współorganizatorem SSM Lubachów. Warsztaty „Moja EKOjczyzna” uzyskały dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Projekt został wsparty także przez następujących darczyńców, którym serdecznie dziękujemy:

 

,,przejdź do galerii zdjęć >"